Ακρόαση τενόρων από την Εθνική Λυρική Σκηνή

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση χορωδών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της, στη φωνή των τενόρων για την παραγωγή Λόενγκριν.

 

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 στις 14:00, στην αίθουσα χορωδίας του κτιρίου δοκιμών της Ε.Λ.Σ (Αρχιμήδους 16, 177 78 Ταύρος, Ηλεκτρικός Σταθμός Καλλιθέα).

 

Για την ακρόαση οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάσουν μία άρια γερμανικού ρεπερτορίου.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ταχύτητα εκμάθησης άγνωστου έργου (είτε με μουσική ανάγνωση εκ πρώτης όψεως, είτε με από μνήμης απόδοση μελωδικών γραμμών που θα ακούσουν).

 

Με την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία, καθώς επίσης και να δηλώσουν την άρια στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται:

  1. Στο Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ. (Πανεπιστημίου 39, Εντός Στοάς Πεσμαζόγλου, 3ος Όροφος, τηλ: 210 37 11 330). Το ωράριο υποβολής αιτήσεων είναι 08.30 έως 15.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή.
  2. Ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση: protocol@nationalopera.gr

 

Ως τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14.00. Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά.

 

Η σειρά εξέτασης των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Σ. την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Διεύθυνσης Σκηνής Ε.Λ.Σ., κα Κωνσταντίνα Βερώνη, τηλ. 210 3601225 – Δευτέρα έως Παρασκευή από 10.00 έως 15.00.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s